Infoavond herinrichting Stationsstraat

Donderdag 19.04.2018 • 20:00
Categorieën: Lezing | Presentatie
Hits: 90

Op donderdag 19 april organiseert de gemeente Stein een informatieavond over de herinrichting van de Stationsstraat in Elsloo. De bijeenkomst vindt plaats in het Maaslandcentrum en start om 20.00 uur.

Welkom
Alle inwoners zijn welkom; aanwonenden van en rond de Stationsstraat zijn per brief uitgenodigd.

Verkeersarrangement
Aanleiding is het verkeersarrangement dat afgelopen jaar is uitgevoerd in Elsloo, waarbij ook de Stationsstraat aan bod kwam. De gemeente heeft de resultaten geëvalueerd, gedeeld en besproken met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo. De conclusie is dat alleen een totale herinrichting van de Stationsstraat een oplossing kan bieden aan de problemen die inwoners ervaren en de lokale wensen.
Alle bevindingen uit het Verkeersarrangement kunt u hier lezen >

Voorontwerp
Om richting te geven aan de invulling van de gewenste situatie is een voorontwerp opgesteld. Dit wordt deze avond met de aanwezigen gedeeld waarbij ruimte wordt geboden voor nadere suggesties, ideeën en wensen. Ook wordt de planning van het herinrichtingsproject toegelicht.


Maaslandcentrum

Burg. Maenenstraat 45
6181 EA Elsloo
T: 046.4373575
M: 06.13324438
Contact